2 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Lawendowa aromaterapia zmniejsza lęk przedoperacyjny


4 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Lawendowa aromaterapia zmniejsza lęk przedoperacyjny


116 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Rozmowy kontRRolowane - Maciej Winiarek "Krytyczne umysły"


144 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Rozmowy kontRRolowane - Maciej Winiarek "Krytyczne umysły"


165 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Too Much Choice?


238 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Chcesz być szczęśliwy? Oglądaj programy przyrodnicze


251 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Chcesz być szczęśliwy? Oglądaj programy przyrodnicze


273 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Ambiwersja, czyli trzeci typ osobowości


275 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Ambiwersja, czyli trzeci typ osobowości


365 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Ciekawość jest źródłem kreatywności


365 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Ciekawość jest źródłem kreatywności


395 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Narcyzm dobry na krótką metę


396 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Narcyzm dobry na krótką metę