83 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Rozmowy kontRRolowane - Maciej Winiarek "Krytyczne umysły"


110 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Rozmowy kontRRolowane - Maciej Winiarek "Krytyczne umysły"


131 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Too Much Choice?


204 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Chcesz być szczęśliwy? Oglądaj programy przyrodnicze


217 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Chcesz być szczęśliwy? Oglądaj programy przyrodnicze


239 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Ambiwersja, czyli trzeci typ osobowości


241 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Ambiwersja, czyli trzeci typ osobowości


331 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Ciekawość jest źródłem kreatywności


331 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Ciekawość jest źródłem kreatywności


362 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Narcyzm dobry na krótką metę


362 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Narcyzm dobry na krótką metę

484 dni temu la oddał głos pozytywny na treść Na nastolatka najlepiej działa nagroda


485 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Na nastolatka najlepiej działa nagroda