11 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Nicholas Carr – What the Internet is Doing to Our Brains


11 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść What the Internet is Doing to Our Brains [ENG]11 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Nicholas Carr – What the Internet is Doing to Our Brains


22 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Lawendowa aromaterapia zmniejsza lęk przedoperacyjny


24 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Lawendowa aromaterapia zmniejsza lęk przedoperacyjny


136 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Rozmowy kontRRolowane - Maciej Winiarek "Krytyczne umysły"


164 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Rozmowy kontRRolowane - Maciej Winiarek "Krytyczne umysły"


185 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Too Much Choice?


258 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Chcesz być szczęśliwy? Oglądaj programy przyrodnicze


271 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Chcesz być szczęśliwy? Oglądaj programy przyrodnicze


293 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Ambiwersja, czyli trzeci typ osobowości


295 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Ambiwersja, czyli trzeci typ osobowości


385 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Ciekawość jest źródłem kreatywności