20 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Rozmowy kontRRolowane - Maciej Winiarek "Krytyczne umysły"


48 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Rozmowy kontRRolowane - Maciej Winiarek "Krytyczne umysły"


69 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Too Much Choice?


142 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Chcesz być szczęśliwy? Oglądaj programy przyrodnicze


155 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Chcesz być szczęśliwy? Oglądaj programy przyrodnicze


177 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Ambiwersja, czyli trzeci typ osobowości


179 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Ambiwersja, czyli trzeci typ osobowości


269 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Ciekawość jest źródłem kreatywności


269 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Ciekawość jest źródłem kreatywności


299 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Narcyzm dobry na krótką metę


300 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Narcyzm dobry na krótką metę

422 dni temu la oddał głos pozytywny na treść Na nastolatka najlepiej działa nagroda


422 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Na nastolatka najlepiej działa nagroda