129 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Czy da się przewidzieć pogodę?136 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Diabełek195 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Diabełek


202 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Diabełek


204 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Diabełek