175 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Niemiecki Trybunał Ludowy - instrument terroru w rękach Hitlera


176 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Niemiecki Trybunał Ludowy - instrument terroru w rękach Hitlera


205 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Mała epoka lodowcowa w Rzeczpospolitej Obojga Narodów


211 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Radziecka propaganda wobec głodu na Ukrainie


214 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Mała epoka lodowcowa w Rzeczpospolitej Obojga Narodów


215 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Mała epoka lodowcowa w Rzeczpospolitej Obojga Narodów


217 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Radziecka propaganda wobec głodu na Ukrainie


219 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Radziecka propaganda wobec głodu na Ukrainie


247 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść CIA, banderowcy i Żydzi


247 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść CIA, banderowcy i Żydzi


305 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Produkt niepełnowartościowy z etykietą zastępczą


307 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Produkt niepełnowartościowy z etykietą zastępczą


314 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Języki, jakimi posługiwali się obywatele II Rzeczypospolitej




373 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Krótkie życie imperiów



375 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Niezwykła historia karabinu przeciwpancernego wz.35 -


375 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Niezwykła historia karabinu przeciwpancernego wz.35 -