15 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Największa na świecie kopalnia soli


17 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Największa na świecie kopalnia soli


19 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Największa na świecie kopalnia soli


87 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Gilowice: dużo gazu z pokładu węgla w projekcie Geo-metan


93 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Gilowice: dużo gazu z pokładu węgla w projekcie Geo-metan


139 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Mons Claudianus - rzymski kamieniołom w Egipcie


154 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść W kopalni soli potasowej w Kanadzie


155 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść W kopalni soli potasowej w Kanadzie


156 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść W kopalni soli potasowej w Kanadzie


210 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Ostatni odstrzał w kopalni srebra Pirquitas w Argentynie


212 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Ostatni odstrzał w kopalni srebra Pirquitas w Argentynie


299 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Pierwsze sukcesy Chin z paliwem przyszłości303 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Pierwsze sukcesy Chin z paliwem przyszłości
447 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Kopalnia rud żelaza Shishen, RPA


448 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Kopalnia rud żelaza Shishen, RPA


496 dni temu Darosoldier oddał głos pozytywny na treść Magiczne zdjęcia z Kopalni Soli Bochnia


496 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Magiczne zdjęcia z Kopalni Soli Bochnia