163 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Największa na świecie kopalnia soli


165 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Największa na świecie kopalnia soli


167 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Największa na świecie kopalnia soli


235 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Gilowice: dużo gazu z pokładu węgla w projekcie Geo-metan


241 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Gilowice: dużo gazu z pokładu węgla w projekcie Geo-metan


287 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Mons Claudianus - rzymski kamieniołom w Egipcie


302 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść W kopalni soli potasowej w Kanadzie


303 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść W kopalni soli potasowej w Kanadzie


303 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść W kopalni soli potasowej w Kanadzie


358 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Ostatni odstrzał w kopalni srebra Pirquitas w Argentynie


360 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Ostatni odstrzał w kopalni srebra Pirquitas w Argentynie


447 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Pierwsze sukcesy Chin z paliwem przyszłości451 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Pierwsze sukcesy Chin z paliwem przyszłości
595 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Kopalnia rud żelaza Shishen, RPA


596 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Kopalnia rud żelaza Shishen, RPA


644 dni temu Darosoldier oddał głos pozytywny na treść Magiczne zdjęcia z Kopalni Soli Bochnia


644 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Magiczne zdjęcia z Kopalni Soli Bochnia