102 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Największa na świecie kopalnia soli


104 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Największa na świecie kopalnia soli


106 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Największa na świecie kopalnia soli


174 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Gilowice: dużo gazu z pokładu węgla w projekcie Geo-metan


180 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Gilowice: dużo gazu z pokładu węgla w projekcie Geo-metan


226 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Mons Claudianus - rzymski kamieniołom w Egipcie


241 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść W kopalni soli potasowej w Kanadzie


242 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść W kopalni soli potasowej w Kanadzie


243 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść W kopalni soli potasowej w Kanadzie


297 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Ostatni odstrzał w kopalni srebra Pirquitas w Argentynie


299 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Ostatni odstrzał w kopalni srebra Pirquitas w Argentynie


386 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Pierwsze sukcesy Chin z paliwem przyszłości390 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Pierwsze sukcesy Chin z paliwem przyszłości
534 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Kopalnia rud żelaza Shishen, RPA


535 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Kopalnia rud żelaza Shishen, RPA


583 dni temu Darosoldier oddał głos pozytywny na treść Magiczne zdjęcia z Kopalni Soli Bochnia


583 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Magiczne zdjęcia z Kopalni Soli Bochnia