n30n 640 dni temu

   Rząd Niemiec przyjął dwa miesiące temu przygotowany przez ministra sprawiedliwości kontrowersyjny projekt ustawy przeciwko przestępstwom z nienawiści w sieci, który m.in. nakłada na administratorów portali społecznościowych obowiązek usuwania oczywistych kłamliwych informacji - fake newsów – w ciągu 24 godzin, a w skomplikowanych sytuacjach w ciągu tygodnia. Za naruszenie przepisów grozić mają bardzo wysokie kary finansowe.
   http://www.dw.com/pl/niemiecka-policja-przeciwko-nienawistnym-postom-w-sieci/a-39337032

   Odpowiedz

   Link s/Niemcy


   n30n 785 dni temu

   "Aby być zdrowym psychicznie, należy mieć równowagę między przystosowaniem się i nieprzystosowaniem do otoczenia. Przystosowanie się nie może nigdy wyrażać postawy pozornej czy bezkrytycznie uległej, ale rozumną i wybiórczą. Powinno ono być przystosowaniem do hierarchii wartości. Do ujemnych, nie rozwojowych warunków otoczenia nie powinny się przystosowywać. Takie właśnie nieprzystosowanie się jest nieprzystosowaniem pozytywnym."
   Kazimierz Dąbrowski

   Odpowiedz

   Link s/Cytat