47 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Stadion Za Lužánkami – Brno


47 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Stadion Za Lužánkami – Brno


50 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Jak starożytni Egipcjanie przygotowywali się do śmierci?


54 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Niemiecki Trybunał Ludowy - instrument terroru w rękach Hitlera
63 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść 13.04.1919 - masakra w Jallianwala
67 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść 13.04.1919 - masakra w Jallianwala68 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Proces warszawski 1339 – zeznania w służbie propagandy


71 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Dziewięciu żołnierzy z różnych krajów - 1900 r.


73 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Dziewięciu żołnierzy z różnych krajów - 1900 r.
81 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Czy Bolesław Chrobry otrzymał koronę królewską z Bizancjum?
82 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Ostatnie oddziały amerykańskie opuszczają Wietnam - 29 marca 1973