6 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść 13.04.1919 - masakra w Jallianwala
10 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść 13.04.1919 - masakra w Jallianwala11 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Proces warszawski 1339 – zeznania w służbie propagandy


14 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Dziewięciu żołnierzy z różnych krajów - 1900 r.


16 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Dziewięciu żołnierzy z różnych krajów - 1900 r.
24 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Czy Bolesław Chrobry otrzymał koronę królewską z Bizancjum?
24 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Ostatnie oddziały amerykańskie opuszczają Wietnam - 29 marca 1973


27 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Mała epoka lodowcowa w Rzeczpospolitej Obojga Narodów


33 dni temu Karramba oddał głos pozytywny na treść Radziecka propaganda wobec głodu na Ukrainie


36 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Mała epoka lodowcowa w Rzeczpospolitej Obojga Narodów


37 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Mała epoka lodowcowa w Rzeczpospolitej Obojga Narodów


39 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Radziecka propaganda wobec głodu na Ukrainie