106 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Stadion Za Lužánkami – Brno


106 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Stadion Za Lužánkami – Brno


109 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Jak starożytni Egipcjanie przygotowywali się do śmierci?


113 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Niemiecki Trybunał Ludowy - instrument terroru w rękach Hitlera


114 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Niemiecki Trybunał Ludowy - instrument terroru w rękach Hitlera122 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść 13.04.1919 - masakra w Jallianwala
126 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść 13.04.1919 - masakra w Jallianwala127 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Proces warszawski 1339 – zeznania w służbie propagandy


130 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Dziewięciu żołnierzy z różnych krajów - 1900 r.


132 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Dziewięciu żołnierzy z różnych krajów - 1900 r.
140 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Czy Bolesław Chrobry otrzymał koronę królewską z Bizancjum?
140 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Ostatnie oddziały amerykańskie opuszczają Wietnam - 29 marca 1973