325 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Stadion Za Lužánkami – Brno


325 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Stadion Za Lužánkami – Brno


328 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Jak starożytni Egipcjanie przygotowywali się do śmierci?


332 dni temu sulfan oddał głos pozytywny na treść Niemiecki Trybunał Ludowy - instrument terroru w rękach Hitlera


333 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Niemiecki Trybunał Ludowy - instrument terroru w rękach Hitlera341 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść 13.04.1919 - masakra w Jallianwala
345 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść 13.04.1919 - masakra w Jallianwala346 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Proces warszawski 1339 – zeznania w służbie propagandy


349 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Dziewięciu żołnierzy z różnych krajów - 1900 r.


351 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Dziewięciu żołnierzy z różnych krajów - 1900 r.
359 dni temu Gerardina oddał głos pozytywny na treść Czy Bolesław Chrobry otrzymał koronę królewską z Bizancjum?
359 dni temu n30n oddał głos pozytywny na treść Ostatnie oddziały amerykańskie opuszczają Wietnam - 29 marca 1973