Adnotacja

Jeden dolar to międzynarodowa granica skrajnego ubóstwa. Zwalczanie globalnego ubóstwa jest jednym z największych wyzwań XXI wieku, głównym celem Milenijnych Celów Rozwoju przyjętych wraz z wejściem w nowe millenium przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Pomimo ciągłego napływu pomocy dla krajów rozwijających się, co czwarta osoba na świecie musi utrzymać się za mniej niż jednego dolara dziennie. Czy walka z ubóstwem przynosi jakiekolwiek rezultaty? Czy ci, którzy mają więcej, na przykład bogate europejskie kraje, powinni pomóc biedniejszej części świata? Jak to osiągnąć – czy wystarczy zaangażowanie organizacji charytatywnych? Jaka jest rola w tym procesie światowych koncernów i ograniczeń narzucanych biednym krajom przez międzynarodowe gospodarcze instytucje? Film jest podróżą przez trzy kontynenty, odpowiedzią jak my, ludzie z krajów rozwiniętych, możemy pomóc wyzwolić ekonomiczny potencjał drzemiący w państwach rozwijających się. W Peru, Mozambiku i Pakistanie odkrywamy, że ubodzy ludzie praktycznie nie czerpią korzyści ze światowego wzrostu gospodarczego. Ich świadectwa są zaskakujące i fascynujące.

Powiązane

Książka
Książka

Od: Riva do s/Ludzie z k/Inne 2442 dni temu

URL: https://nppa.org/news/ren%C3%A9e-c-byers-new-book-living-dollar-day

Film
Film

Od: Riva do s/Ludzie z k/Inne 2442 dni temu

URL: http://www.filmweb.pl/film/%C5%BBycie+za+dolara+dziennie-2009-602079

Inne dyskusje

Komentarze (0)