Adnotacja

Wyszehrad to niewielkie miasto w północnych Węgrzech, położone w malowniczym zakolu rzeki Dunaj około 35 km w kierunku północnym od Budapesztu.Tym co przyciąga dziś tu wielu turystów jest górująca nad miastem monumentalna majestatyczna cytadela. Jej historia sięga czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tu rzymska twierdza przygraniczna. W połowie XIII wieku, po licznych najazdach mongolskich, ówczesny król Węgier Bela IV (1206-1270) zdecydował się zbudować w Wyszehradzie cytadelę. Twierdza ta miała chronić granice państwa przed mongolskimi hordami. W ciągu kolejnych 100 lat forteca została znacznie rozbudowana, a w 1323 roku miasto obrał sobie za swoją siedzibę król Węgier - Karol Robert. Polecił on wybudować w mieście kolejny zamek, który przez kolejne stulecia pełnił siedzibę kolejnych królów węgierskich. W 1335 i 1338 roku Wyszehrad był miejscem słynnych zjazdów wyszehradzkich na których spotykali się królowie Węgier (Karol Andegaweński), Czech (Jan Luksemburczyk) i Polski (Kazimierz Wielki). Na zjazdach tych omawiane były m in. kwestie przynależności państwowej Pomorza i Kujaw, a także rozstrzygnięty został spór pomiędzy Polską i Czechami o Śląsk i Mazowsze.
Kres świetności Wyszehradu nastąpił w XVI wieku kiedy to po jednym z najazdów tureckich cytadela wraz z zamkiem królewskim zostały splądrowane i doszczętnie zniszczone.

Powiązane

Inne dyskusje

Komentarze (0)