zvolensk_hrad

Zvolenský hrad (gymzv.sk)

Od: sulfan do s/FortPorn z k/Zainteresowania 909 dni temu

Adnotacja

Zwoleń (Zvolen) to miasto w środkowej Słowacji, położone u ujścia rzeki Slatiny do Hronu, około 20 km w kierunku południowym od Bańskiej Bystrzycy. Jednym jego ciekawszych zabytków jest usytuowany na malowniczym wzgórzu średniowieczny zamek. Jego początki sięgają drugiej połowy XIV wieku kiedy to wzniesiona została tu pierwsza warownia. Jej fundatorem był ówczesny król Węgier - Ludwik I Wielki (1326-1382) zwany także Węgierskim. Zamek miał pełnić rolę letniej rezydencji i siedziby łowieckiej królów węgierskich, a swoim stylem nawiązywał do włoskich pałaców miejskich. W murach warowni bardzo często gościł król Maciej Korwin (1443-1490) - drugi syn Jana Hunyadyego, brat Władysława Hunyadyego. W czasie wojen z Turkami jakie Węgrzy toczyli w XVI wieku zamek w Zwoleniu został poddany gruntownej przebudowie. Powstał wówczas m.in. dodatkowy zewnętrzny pierścień murów obronnych oracz narożne baszty. W kolejnych wiekach warownia wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. Władali nią kolejną Jan Jiskry z Brandysa, rodzina Esterhazych oraz członkowie magnackiego rodu Thurzonów. Ostatecznie w 1085 roku posiadłość została zakupiona przez państwo. Po II wojnie światowej zaniedbana warownia została poddana gruntownej renowacji, która przywróciła jest dawny gotycko-renesansowy kształt. Obecnie w murach zamku ma swoją siedzibę oddział Słowackiej Galerii Narodowej.

Powiązane

Z lotu ptaka
Z lotu ptaka

Od: sulfan do s/FortPorn z k/Zainteresowania 909 dni temu

URL: http://magazine.flyart.biz/architecture/castle/preserved/16.jpg

Inne dyskusje

Komentarze (0)